Dakisolatie

Er zijn verschillende vormen van dakisolatie. U kunt de zoldervloer (laten) isoleren, de binnenzijde van het dak (laten) isoleren of juist de buitenzijde. Welke optie voor uw woning het meest geschikt is, ontdekt u als u Advies op Maat vraagt:

Tips dakisolatie

Let bij aanschaf van isolatiemateriaal op de isolatiewaarde (de R-waarde). De R-waarde, en daarmee de energiebesparing, hangt af van het soort materiaal en de dikte daarvan. Een deskundige op gebied van energiebesparing, kan u uitgebreid adviseren. Lees hierover meerop Energie Prestatie Advies Gebruik een dampremmende laag bij het isoleren van de binnenzijde van het dak. Als isolatiemateriaal vochtig wordt, verliest het zijn isolerende werking en is er meer kans op rot van de dakconstructie.

Dakisolatie en milieu

Verminderen van energieverbruik is beter voor het milieu. Goede isolatie van uw huis zorgt daarvoor. Met isolatie gaat minder warmte verloren en slaat de verwarmingsketel minder vaak aan. Met het isoleren van uw dak kunt u gemiddeld per jaar 714 kubieke meter gas en dus 435 euro besparen (uitgaande van een verwarmde zolder). Het gemiddelde jaarlijkse gasverbruik voor de centrale verwarming bedraagt 1200 kubieke meter. Het isoleren van uw dak scheelt dus echt veel. Voor de isolatie van een dak kunt u kiezen uit een groot aantal materialen. Voor de milieuvergelijking moet je rekening houden met de hoeveelheid materiaal die nodig is, welke grondstoffen gebruikt worden, of er schadelijke stoffen vrijkomen tijdens de productie, en hoeveel milieubelasting het vervoer oplvert en het materiaal dat in de afvalfase komt. De milieuverschillen tussen alle isolatiematerialen zijn klein, ten opzichte van de energiebesparing die het isoleren met zich meebrengt. Oftewel: welk materiaal u ook kiest, het levert altijd energiebesparing en dus milieuwinst op.

Isoleren? Ook ventileren!
De besparing op energie en de energierekening via isolatie, kost wel een investering. Die verdient u in veel gevallen snel terug. Bovendien draagt de investering bij aan de waardevermeerdering van uw huis en verhoogt isolatie het comfort van het huis: tocht en koude uitstraling verminderen, net als geluidsoverlast. Natuurlijke ventilatie neemt wel af door dakisolatie. Voor uw gezondheid en om vochtproblemen in huis te voorkomen, is actieve en constante ventilatie na isolatie noodzakelijk.

Keuze isolatiemateriaal

De isolatiewaarde van het materiaal (de zogenaamde R-waarde) hangt af de dikte en het materiaal. De R-waarde van het materiaal is hetzelfde als de Rd-waarde. De Rc-waarde die gebruikt wordt bij de aanvraag van een vergunning voor nieuwbouw of een aanbouw, wordt door een bouwkundige berekend aan de hand van de R-waardes van alle materialen waaruit het dak is opgebouwd. In de onderstaande tabel ziet u voor een aantal materialen de dikte die minimaal nodig is voor een isolatiewaarde van R=2.5 m2. K/W. De werkelijke R-waarde staat op de verpakking en/of het materiaal.

Materiaal Dikte
Glaswol (dekens of platen) 10 cm
Steenwol (dekens of platen) 10 cm
EPS (piepschuim platen) 10-12 cm
XPS platen 8-10 cm

Kosten en besparingen

Hoeveel u kwijt bent voor isolatie hangt af van de isolatiewijze (buitenzijde, binnenzijde of zoldervloer), en of u het zelf doet of laat doen. Gaat u zelf aan de slag, met de zoldervloer of binnenzijde van het dak, dan heeft u alleen kosten voor het isolatiemateriaal en afwerkingsmateriaal. Deze zijn doorgaans niet hoog. Als u de werkzaamheden laat uitvoeren, bijvoorbeeld bij isolatie van de buitenkant van een schuin dak, dan valt de rekening kosten fors hoger uit. De totaalrekening hangt trouwens ook af van de grootte en vorm van het dak, en het al dan niet vervangen van dakpannen. Vraag meerdere aannemers om een offerte.

Energiepremie
U kunt geen energiepremie meer krijgen voor aanbrengen van energiebesparende maatregelen. De energiepremie is eind 2003 afgeschaft.

Gemiddelde besparing
De tabel hieronder geeft aan hoeveel een huishouden gemiddeld kan besparen met dakisolatie. Er is uitgegaan van een woning met een vloeroppervlak van 50 m2, een dakoppervlak van 70 m2, en isolatiemateriaal met warmteweerstand (R-waarde) van 2,50 m2.K/W.

Maatregel Gas-besparing (m3 / jaar) Kostenbesparing (€ / jaar)* Terug-verdientijd**
Isoleren schuin dak (onverwarmde zolder) 308 € 188 3 jaar (zelf doen)
Isoleren schuin dak (verwarmde zolder) 714 € 435 3 jaar (zelf doen)
Isoleren zoldervloer (onverwarmde zolder) 220 € 134 5 jaar (zelf doen)

*) Gasprijs 0,61 euro/m3, prijspeil 2009.
**) In de praktijk hangt de besparing ook af van hoeveel u thuis bent, en hoe warm u stookt. Als u bijna nooit thuis bent en een lage binnentemperatuur aanhoudt, bespaart u minder dan wanneer u veel thuis bent en warmer stookt. De terugverdientijd is dan ook wat langer. De berekening gaat uit van een gemiddelde aanwezigheid en een gemiddelde stooktemperatuur.

Terugverdientijd bij uitbesteding
De doe-het-zelver verdient de uitgaven voor dakisolatie (inclusief afwerking) in een paar jaar terug. De terugverdientijd van het laten isoleren van een schuin dak aan de buitenzijde is moeilijk te berekenen. Vaak doet u dit in combinatie met het renoveren van het dak. De kosten vallen dus voor een deel onder groot onderhoud en verdienen zich terug in de waardevermeerdering van uw huis. In ieder geval loont het altijd de moeite om, als u uw dak laat renoveren, te investeren in isolatie.

Meer tips

Als isolatiemateriaal nat wordt, verliest het zijn isolerende werking. Daarom moet bij binnenisolatie altijd een dampremmende laag tegen het isolatiemateriaal worden aangebracht. Vaak zit aan één kant van isolatiedekens al een dampremmend folie. De dampremmende laag moet altijd aan de warme kant, dus aan de woonzijde, zitten. In het folie mogen geen gaten ontstaan, want op die plekken wordt de isolatielaag vochtig en kan schimmel ontstaan. Boor dus nooit gaten in de dampremmende folie. Vanuit milieu-oogpunt is de beste dampremmende laag een dun laagje PE-folie op papier. Dit bevat minder kunststof dan een PE-folie. EPS vormt een uitzondering: EPS mag wel nat worden, het wordt ook in vochtige omstandigheden niet aangetast door schimmels. Het is voor de isolatiewaarde, en dus de besparing, ook van belang dat u het materiaal zonder kieren aanbrengt. Veel warmte gaat verloren via luchtlekken bij het dakbeschot, de dakdoorvoeren, de aansluiting van dak op bouwmuur en de dakvoet. Het is daarom noodzakelijk deze luchtlekken goed af te dichten. Gebruik bijvoorbeeld stroken of restjes minerale wol, liever geen schuim. De dakvoet (de aansluiting van het schuine dak op de buitenmuur) is een lastig bereikbare plek. Heeft u een houten vloer, verwijder dan tijdelijk een deel van het vloerhout, om het isolatiemateriaal bij de dakvoet aan te brengen. Sommige isolatiematerialen kunt u op de centimeter lengte nauwkeurig bestellen. Dat voorkomt afval. Deze mogelijkheid bestaat onder meer bij schapenwoldekens (te krijgen 'op rol') en bij thermosheets. Bij deze (wat) duurdere materialen levert dit een leuke besparing op.

Meer informatie

Een verbouwing is een grote klus, waarbij u veel keuzes moet maken. Op www.verbouwwijzer.nl staat per type verbouwing een overzicht van de keuzemogelijkheden, inclusief toelichting.

Vereniging Vernieuwbare Isolatiematerialen: www.verantwoordisoleren.nl. Branchevereniging van producenten en bedrijven die isolatiematerialen uit vernieuwbare grondstoffen (bijvoorbeeld schapenwol en kurk) produceren, verkopen of verwerken. Zij hebben ook informatie over dampopen en dampdoorlatend isolatiesystemen.