Glas- gevel puien

Dubbel glas isoleert veel beter dan enkel glas. Hierdoor bespaart u op uw stookkosten en verdient de investering in het glas zichzelf terug.

Ook als uw ramen en kozijnen nog niet aan vervanging toe zijn, kan het toch rendabel zijn om in verwarmde vertrekken enkel glas te laten vervangen door isolerend glas. Dubbele beglazing verhoogt bovendien het wooncomfort en werkt inbraakwerend.

Let op
Het aanbrengen van isolerende beglazing, met name HR++ glas, kan leiden tot condensvorming op koude vlakken in huis (zoals de binnenzijde van een ongeïsoleerde buitenmuur of dak). Dat risico is vooral groot als de ventilatie van de woning onvoldoende is. U voorkomt dit door constant ventileren en door de woning verder te isoleren. Een Energie Prestatie Advies kan ook uitkomst bieden.

Advies op maat

Er zijn verschillende soorten dubbel glas, met verschillende isolatiewaarden: gewoon dubbel glas, zogeheten HR+glas en HR++glas. HR staat voor Hoog Rendement. (Voorheen was er ook HR-glas, zonder plus, maar dat is niet meer verkrijgbaar).

HR++ isoleert het best en levert de meeste energiebesparing op, maar is ook het duurst. Welke optie voor uw woning het meest geschikt is, en wat u daarmee bespaart aan energie(kosten), ontdekt u via het Advies op Maat.

Tips dubbel glas

• Vraag bij een vakman een offerte aan. HR++ glas met een spouw van 15 mm is iets duurder dan standaard dubbelglas, maar dit verschil verdient u wel binnen ruim een jaar terug.
• Ga alleen in zee met een glaszetter die garantie geeft op het glas en op de plaatsing. Lees de garantiebepaling goed door. Let bijvoorbeeld op aansprakelijkheid(sduur) van de zetter en wat is uitgesloten van garantie.
• Bij toepassing van meerdere soorten glas, in een gevel of in verschillende ramen van een vertrek, kan van binnen naar buiten kleurverschil ontstaan of verschillen in lichtdoorlatendheid. Controler tevoren met glasstalen of dit hinderlijk is.
• Kijk eens bij het onderwerp Isoleren. Hier vindt u informatie over alles wat u aan uw huis kunt isoleren.

Subsidie op HR++-glas

• Het kabinet geeft subsidie op het aanbrengen van HR++-glas. Deze regeling is onderdeel van het pakket aan stimuleringsmaatregelen voor energiebesparing voor woningen en gebouwen.
• De subsidie voor HR++-glas geldt voor eigenaar-bewoners van woningen die vóór 1995 zijn gebouwd. Zij kunnen subsidie krijgen op de aanschaf. De regeling geldt voor isolatieglas met een isolatiewaarde tot 1,60 W/m2K. Er dient minimaal 5 m2 glas te worden geplaatst. De subsidie bedraagt maximaal 20 procent van de kosten met een maximum van 1100 euro (inclusief BTW). Het glas moet geplaatst zijn volgens de Nederlandse Praktijkrichtlijn 3577, wat zichtbaar moet zijn op de factuur. Voor de subsidieregeling is 50 miljoen euro beschikbaar.
• De regeling gaat 1 oktober van start, met terugwerkende kracht tot 1 juli 2009. Om in aanmerking te komen voor de subsidie is een waardebon nodig. Deze bon kan per 1 oktober via de website van Meer met Minder worden aangevraagd. De waardebon kan worden ingeleverd bij de glaszetter die vervolgens de korting verstrekt. Na verstrekking van de bon moet het glas binnen vier maanden geplaatst zijn.
• Mensen die met de subsidieregeling in het vooruitzicht al tussen 1 juli en 1 oktober isolatieglas laten plaatsen moeten de factuur goed bewaren. Zij ontvangen de subsidie na indiening van een kopie van de factuur in combinatie met de waardebon. Ook zij kunnen per 1 oktober de waardebon aanvragen via deze site. Dan is ook bekend waar u de kopie factuur en waardebon moet indienen.

Gevolgen voor het milieu

Energie
Verlaging van het energieverbruik is beter voor het milieu. Uw energieverbruik neemt af door goede isolatie van uw huis: minder warmte gaat zo verloren en de verwarmingsketel hoeft minder hard te stoken.
Gemiddeld verbruikt een woning voor centrale verwarming ongeveer 1200 m3 gas. Als enkel glas wordt vervangen door isolerend glas, kan dat jaarlijks gemiddeld 450 tot 650 m3 gas besparen (275 tot 396 euro, prijspeil 2009). Het vervangen van enkel glas door dubbel glas, leidt dus tot aanzienlijke verlaging van uw energieverbruik en -kosten.

Productie van glas
De belangrijkste grondstoffen van glas zijn kwartszand, soda, kalk en glasscherven van oud vensterglas. De productie van glas, met name voor het smelten, kost veel energie. De milieubelasting van de productie van isolerend vensterglas is hoger dan dat van enkel glas. Gedurende de levensduur van het isolerende glas wordt echter zoveel op energie voor ruimteverwarming bespaard, dat de benodigde productie-energie daardoor vele malen wordt gecompenseerd.
De edelgassen (zoals argon) die zorgen voor de extra-isolerende eigenschappen van isolerend glas, zijn onschadelijk voor de gezondheid en het milieu.

Afval
Afgedankt vensterglas wordt ingezameld via de glashandel en ingezet in de glasindustrie voor de productie van nieuw glas. Dat bespaart grondstoffen en energie.

De mogelijkheden

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw ramen te isoleren:
• Gewoon dubbel glas
• Voorzetramen
• HR+ glas
• HR++ glas.

Dubbel glas bestaat uit twee (soms drie) glasplaten met daartussen een ruimte, de zogeheten spouw. In die spouw zit droge lucht, of een soort gas. Een spouwbreedte van 15 millimeter geeft de beste isolerende werking. De spouw van gewoon dubbelglas is gevuld met droge lucht. Tussen de glasplaten van HR+ en HR++ glas zit een edelgas, meestal argon. Edelgassen isoleren beter dan gewone lucht.
Aan de binnenzijde van HR glassoorten zit ook een coating (laagje), dat de isolatie nog meer verbetert. De coatings weerkaatsen namelijk de warmte, maar laten het zonlicht grotendeels door.

De isolatiewaarde
Hoe goed glas isoleert, hangt af van de zogeheten U-waarde. Hoe lager de U-waarde, hoe beter de isolerende werking. De U-waarde is de warmtedoorgangscoëfficient, in Watt/m2.K).

Soort vensterglas Isolatie-waarde (U-waarde) Gasbesparing / jaar (per m2 glas in de woonkamer) Kostenbesparing / jaar (per m2 glas)
Enkel glas 5,8 - -
Voorzet-raam zonder coating 2,8 25 m3 € 15,25
Dubbel glas 2,8 25 m3 € 15,25
Voorzet-raam met coating 2 30 m3 € 18,30
HR+ 1,6 33 m3 € 20
HR++ 1,2 35 m3 € 21,35

Toelichting
Er is uitgegaan van een gasprijs van 0,61 euro / m3 (prijspeil 2009). Bij dubbel glas is uitgegaan van een spouwbreedte van twaalf mm. Bij HR+ en HR++ glas is uitgegaan van een spouwbreedte van vijtien mm. Ter vergelijking: HR++ glas met spouw van twaalf mm heeft een U-waarde van 1,3. De besparing is dan acht procent lager. Bij voorzetramen is uitgegaan van plaatsing door de professionele glaszetter.

Denk ook aan uw kozijn
Ook de U-waarde van het kozijn is belangrijk omdat via het kozijn ook warmte verloren kan gaan. Houten of kunststof kozijnen hebben een lagere U-waarde dan kozijnen van aluminium, en isoleren dus beter. Moderne aluminium kozijnen met een thermische onderbreking kunnen echter dezelfde U-waarde van 2,4 halen als houten of kunststofkozijnen.

Voor- en nadelen dubbel glas

Energiebesparing
Het vervangen van enkel glas door dubbel glas leidt tot energiebesparing, en dat is gunstig voor het milieu en uw portemonnee. De vervanging van enkel glas door gewoon dubbel glas bespaart in een gemiddelde woning (uitgaande van 20 m2 glasoppervlak) ongeveer 450 m3 gas per jaar. Dat is 315 euro van de energierekening. De vervanging van enkel glas door HR++ glas bespaart in een gemiddelde woning ongeveer 650 m3 gas per jaar; dat is bijna 400 euro (prijspeil 2009).

Investeringskosten
Het installeren van dubbele beglazing pakt uiteindelijk gunstig uit voor uw portemonnee; u gaat namelijk besparen op energiekosten. Een investering is eerst wel nodig, voor de aanschaf en plaatsing van het dubbel glas. De terugverdientijd varieert van zeven tot negen jaar, afhankelijk van het vertrek waarin u dubbel glas plaatst.

Minder tocht
Bij enkel glas verdwijnt veel warmte naar buiten, dat levert toch op. Een tochtige kamer voelt kouder aan. Door HR-glas heeft u daar minder last van en kan de thermostaat een graadje lager.

Condens op koude vlakken
Isolerende beglazing, met name HR++ glas, kan wel leiden tot condensvorming op koude vlakken (zoals binnenzijde van een ongeïsoleerde buitenmuur). Vooral als de ventilatie van de woning onvoldoende is, kunnen op den duur vochtproblemen ontstaan. U kunt dit voorkomen door beter te ventileren en de woning verder te isoleren. Het kan verstandig zijn om eerst een advies te vragen, bijvoorbeeld een EPA-advies (Energie Prestatie Advies).

Soms meer condens aan buitenzijde
Omdat HR++glas zo sterk isoleert, is de temperatuur van de buitenruit relatief laag. Daardoor kan 's nachts en 's ochtends condensvorming op de buitenzijde van het glas ontstaan. De condens verdwijnt meestal in de loop van de ochtend. Bij sommige woningen kan het condens langer blijven zitten en hinderlijk zijn. Dat geldt voor vrijstaande woningen in het buitengebied, voor woningen bij open water en voor woningen met gering dakoverstek.

Minder geluidsoverlast
Alle soorten isolerend glas houden geluid tegen en verminderen daardoor eventuele geluidsoverlast. In overleg met een deskundige kunt u de geluidsisolatie van uw woning verbeteren, door dikker glas te nemen, een grotere spouwbreedte, of dubbelglas met glasplaten van ongelijke dikte.
Een grotere spouwbreedte dan twintig mm (spouw met Argon) gaat wel ten koste van de warmte-isolerende eigenschappen van het glas.

Betere inbraakveiligheid
De inbraakveiligheid van uw woning kan op gelijksoortige wijze worden verbeterd door dikker glas of gelaagd glas te nemen. Ventilatieroosters boven het raam of inbraakveilige kierstandhouders op draai- en uitzetramen zijn ook gunstig voor inbraakpreventie. U kunt zo ventileren zonder risico op ongewenst bezoek.

Andere lichtinval is mogelijk
HR+, en HR++ glas laat ongeveer een procent minder licht door dan dubbelglas zonder coating. Dit verschil in lichtintensiteit merk je niet op. Alleen als je glas met verschillende eigenschappen naast elkaar toepast, kan je verschil zien.

Kosten en besparingen

Soort kosten
Bij het vervangen van enkel glas door isolerend glas, gaan de kosten zitten in de aanschaf en de plaatsing. Als uw ramen of kozijnen aan vervanging toe zijn (en dat is zo als ze naar verwachting minder dan twintig jaar mee kunnen), dan komen daar de kosten bij voor nieuwe ramen of kozijnen (inclusief schilderwerk).

Levensduur dubbel glas
Op alle glassoorten zit garantie van tien jaar. De technische levensduur is meer dan twintig jaar. De levensduur van dubbelglas en de HR-soorten is hetzelfde. Na twintig tot dertig jaar kan vocht doordringen in de spouw en voor wazige plekken zorgen. Dit is onafhankelijk van de eventuele coating. Het is van belang dat de ruit zo gemonteerd wordt in de sponning, dat de kitrand van de afstandhouder zo min mogelijk contact heeft met vocht.
De hoeveelheid edelgas in HR+ en HR++glas neemt na verloop van jaren af. De warmte-isolerende eigenschappen worden hierdoor echter nauwelijks minder.

Besparing
De besparing bestaat uit een lager verbruik van aardgas. Een kubieke meter aardgas kost gemiddeld 0,61 euro (prijspeil 2009). Hoeveel kubieke meter aardgas per vierkante meter glas u bespaart per jaar, hangt af van het soort isolerend glas en van het vertrek (woonkamer, keuken of slaapkamer). In een slaapkamer wordt bijvoorbeeld minder gestookt, en daar bespaart u daarom ook minder.
De besparing hangt ook af van hoeveel u thuis bent en hoe warm u stookt. Als u bijna nooit thuis bent of een lage binnentemperatuur aanhoudt, bespaart u minder dan wanneer u veel aanwezig bent of warmer stookt. Bij berekeningen gaan we uit van een gemiddelde aanwezigheid en een gemiddelde stooktemperatuur.

Tabellen: kosten en besparingen
In onderstaande tabellen ziet u per vertrek wat een gemiddeld huishouden kan besparen. Ook staat vermeld hoe lang het gemiddeld duurt voordat de aanschafkosten zijn terugverdiend, via lagere energiekosten. Bij de berekeningen is Milieu Centraal uitgegaan van:
• de besparing ten opzichte van enkel glas;
• een gemiddelde mate van aanwezigheid en gemiddelde stooktemperatuur;
• isolerend glas met een spouw van twaalf mm tussen de glasplaten;
• plaatsing door de vakman;
• plaatsing in bestaande ramen of kozijnen;(er kunnen bijkomende kosten zijn voor het uitfrezen van de sponning en plaatsen van glaslatten om dubbele beglazing met een grotere spouw te plaatsen);
• kosten in euro's per m2 inclusief BTW en installatiekosten.
• er is uitgegaan van een gasprijs van 0,61 euro / m3 (prijspeil 2009).

Isolerend glas in woonkamer / keuken

Soort glas Kosten / m2 glas Gasbesparing / m2 glas / jaar (in €) Terugverdien-tijd
HR++ glas met U-waarde 1,2 of minder (spouw 15 mm of meer) € 148 35 m3 € 21- 7 jaar
HR++ glas met U-waarde groter dan 1,2 (spouw 9-13 mm) € 148 33 m3 € 20- 7,5 jaar
HR+ glas € 136 33 m3 € 20- 7 jaar
Dubbelglas € 123 25 m3 € 15- 8 jaar
Voorzetraam zonder coating € 119 25 m3 € 15- 8 jaar
HR++ 1,2 35 m3 € 21,35

Isolerend glas in slaapkamer

Soort glas Kosten / m2 glas Gasbesparing per m2 glas / jaar (in €) Terugverdien-tijd
HR++ glas met U-waarde 1,2 of minder € 148 30 m3 € 18- 8 jaar
H++ glas met U-waarde groter dan 1,2 € 148 27 m3 € 16- 9 jaar
HR+ glas slaapkamer € 136 27 m3 € 16- 8,5 jaar
Dubbelglas € 123 20 m3 € 12- 10 jaar
Voorzetraam zonder coating € 119 20 m3 € 12-- 10 jaar
HR++ 1,2 35 m3 € 21,35

Foto van warmtelek

Warmtelek

Een infrarood warmtecamera kan helpen afwijkingen in temperatuur op te sporen. Zo ontstaan foto's van warmtelekkage.

Bij de deze grachtenpanden valt het verschil in isolatiewaarde van de voordeuren op. De rechterdeur is rood: er gaat veel warmte verloren. Waarschijnlijk heeft deze deur, in tegenstelling tot die van de buurman, enkel glas.

Warmtelek

Dat warmte ook weglekt via ramen, is duidelijk te zien op deze foto van een etalageraam.

Ook bij de luchtroosters van de dakkapel gaat warmte verloren. Hier is dat echter de bedoeling: via ventilatieroosters verlaat met de lucht ook veel vocht het huis. Waarom dat belangrijk is leest u op Ventilatie.

Warmtelek

Als serres niet zijn gebouwd met isolerende materialen zoals geïsoleerd glas, dan gaat er veel warmte door verloren. De foto toont een aanbouw voor een café. Niet alleen de ramen aan de voor- en zijkant geven flink wat warmte af, ook via het dak gaat warmte verloren.

Meer tips

HR+ en HR++ glas is herkenbaar aan de aanduiding in de afstandhouder. Als u  twijfelt, kunt u met een aansteker controleren of er een warmtereflecterende coating op zit of niet: houd (in huis)op tien centimeter van het dubbelglas een brandende aansteker. Kijk naar buiten:  u ziet dan vier vlammetjes reflecteren. Als er een coating op het glas zit, heeft de tweede of derde vlam een afwijkende kleur (meestal blauw/rose).
HR-glas kan zowel energiebesparend als zonwerend werken: naast coatings die warmteverlies tegengaan, zijn er ook coatings die zonlicht reflecteren. In de winter benut u dan stralingswarmte van de zon wel minder goed.
Kleine ruiten van isolerend glas zijn in verhouding duur. De fabrikant rekent meestal een minimum prijs van een halve m2 per ruitje en het glaszetten is ook duur. Bovendien isoleren kleine ruitjes minder goed. Informeer naar de mogelijkheid om een ruitverdeling aan te brengen in de spouw (geïntegreerde roeden) of op de ruit.
Als u dikker glas of gelaagd glas kiest, informeer dan bij uw verzekeringsmaatschappij of u een korting op de inbraakverzekering kunt krijgen.
Vensterglas, ook wel vlakglas genoemd, mag niet in de glasbak. Tenzij de glasbak een speciaal gedeelte heeft voor vlakglas, te herkennen aan de sleufopening. U kunt vlakglas ook apart inleveren bij de glasvakhandel.
Als u isolerend glas laat aanbrengen, denk dan ook aan voldoende regelbare ventilatieroosters. Deze zijn ideaal voor continue ventilatie. Lees meer op Vocht en ventilatie.

Labels en keurmerken

KIWA- en KOMO keur

Komo Keur

KIWA keurt de isolatiewaarde van HR-glassoorten. Als de aanduiding HR en de productnaam zijn aangebracht op de afstandhouder tussen de glasplaten, dan geeft dat de zekerheid dat het om HR-glas gaat. Ramen met KIWA keur krijgen tevens het KOMO-keur. Kijk ook op Algemene keurmerken.