Maatwerkadvies

Als u uw woning wilt verbeteren om zo energie te besparen is het nuttig een EPA te laten opstellen. Het EPA is een energiebesparingsadvies op maat en zet op een rij welk pakket aan energiemaatregelen energiebesparing geeft, meer wooncomfort verschaft en het binnenklimaat verbetert. Daarnaast staan in dit advies ook de investering en terugverdientijden van de voorgestelde maatregelen.

Een gecertificeerd adviseur van een adviesbureau, een bouwkundig aannemer of een installatiebedrijf. maakt het EPA op. Net als bij het energielabel komt de adviseur langs om de woning op te nemen. Deze woningopname is uitgebreider dan bij het energielabel waardoor de adviseur zijn adviezen meer op de woning af kan stemmen. Als de woning al een energielabel heeft, kunnen de gegevens gebruikt worden bij het opstellen van een EPA. Een aantal gebouweigenschappen moet echter wel opnieuw worden opgenomen zoals de isolatie-eigenschappen en de afstelling van de verschillende installaties.

Prijskaartje

Adviseurs mogen zelf de prijs bepalen voor hun EPA. Gemiddeld kost een advies 200 euro maar grote verschillen kunnen voorkomen. Geef duidelijk uw wensen aan, denk hierbij onder meer aan duurzame energie en isolatie. En vraag om heldere uitleg en toelichting over het rapport. Vraag vooraf meerdere offertes aan en kies altijd gecertificeerde adviseurs. Particuliere woningeigenaren die tot en met 31 december 2010 een maatwerkadvies aanvragen krijgen eenmalig maximaal 200 euro subsidie. Om in aanmerking te komen voor de subsidie heeft u een factuur met omschrijving van de verrichte werkzaamheden op het adres en een bankafschrift of kwitantie waaruit duidelijk blijkt dat het betaalde bedrag is betaald voor het verrichten van een maatwerkadvies op dat adres nodig. Het aanvraagformulier vindt u op de site van SenterNovem. Op deze site vindt u meer subsidie-informatie.