Spouwmuurisolatie

Het isoleren van de gevel levert een behoorlijke energiebesparing op. Maar ook prettiger wonen: geen koude buitenmuren meer, en minder geluidsoverlast. De investering verdient u terug via besparing op de energiekosten. Huizen gebouwd na 1975 zijn al voorzien van gevelisolatie.

Voor het isoleren van bestaande buitenmuren heeft u verschillende mogelijkheden. Een daarvan is isolatie aanbrengen aan de buitenzijde van de gevel. Dit levert de meeste energiebesparing op, maar is ook het duurst. Een andere mogelijkdheid is het vullen van de spouw met isolatiemateriaal; dat levert iets inder besparing op maar is veel goedkoper. Isolatie van de binnenzijde van de gevel met een voorzetwand is ook een alternatief. Dat vergt wel zeer zorgvuldige uitvoering, anders ontstaat kans op vochtproblemen.

Het isoleren van de spouw verdient u het snelst terug. Dat is natuurlijk alleen een optie als er een spouw aanwezig is; bovendien is niet iedere spouw hiervoor geschikt.

Advies op maat

Het hangt van uw persoonlijke situatie af of het verstandig is om de gevel van uw huis te isoleren, en welke isolatiewijze dan het beste resultaat oplevert. Vraag gratis advies met het Advies op Maat:

Tips gevel isoleren

Het is belangrijk het isolatiemateriaal zorgvuldig aan te brengen. Alleen dan bespaart u optimaal energie. Denk ook aan het dichten van eventuele kieren tussen muur en kozijnen. Raadpleeg zo nodig een deskundige. Een nieuw te bouwen gevel (denk aan een aanbouw) moet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit, waarin bijvoorbeeld ook de isolatiewaarde van de gevel vastligt. Meestal voldoet een laag isolatiemateriaal van minimaal acht centimeter.

Gevelisolatie en het milieu

Verminderen van energieverbruik is goed voor het milieu. Dat kan door uw huis goed te isoleren. Hierdoor gaat minder warmte verloren en hoeft de verwarmingsketel minder vaak te branden. Het gasverbruik voor centrale verwarming is per jaar gemiddeld 1200 kubieke meter. Met gevelisolatie kunt u gemiddeld per jaar 225 m3 gas besparen (uitgaande van een geveloppervlakte van 25 m2). Dat is omgerekend 137 euro (prijspeil 2009).

Voor het isoleren van uw gevel heeft u de keus uit een groot aantal materialen. Bij het vergelijken van de milieubelasting spelen mee:
• de hoeveelheid materiaal die nodig is
• de gebruikte grondstoffen
• het vrijkomen van schadelijke stoffen tijdens de productie
• de milieubelasting van het vervoer
• het materiaal dat in de afvalfase komt.

De verschillen in milieubelasting tussen isolatiematerialen zijn klein in vergelijking met de energiebesparing tijdens de levensduur. Voor het milieu maakt het dus niet veel uit welk materiaal u kiest. Belangrijk is dát u isoleert. Isoleren levert altijd energiebesparing en dus milieuwinst op.

De mogelijkheden

Bestaande gevel na-isoleren
Isolatie aanbrengen aan de buitenzijde van de gevel; daarna de isolatielaag afwerken met pleisterwerk of andere gevelbekleding. Dit levert de meeste energiebesparing op, maar is ook het duurst: het duurt meer dan tien jaar om de investering terug te verdienen. Deze optie is ook niet altijd mogelijk omdat dit het aanzien van de woning wijzigt. U kunt ook de spouw vullen met isolatiemateriaal. Dit levert iets minder besparing op, maar is veel goedkoper dan het isoleren van de buitenzijde. De terugverdientijd is ongeveer drie jaar. Derde optie is isolatie van de binnenzijde van de gevel, met een voorzetwand. Dit bespaart iets minder energie dan isolatie aan de buitenzijde. Als u het zelf doet,verdient u de investering in circa drie jaar terug. Raadpleeg wel een deskundige, want u loopt kans op vochtproblemen als binnenisolatie niet zorgvuldig wordt aangebracht.

Gevel in aanbouw isoleren
Een spouwmuur met isolatie, of hout- of staalskeletbouw, ofisolatie van de buitenzijde, afgewerkt met pleisterwerk of andere gevelbekleding.
Welke constructie u ook kiest, het is van belang dat u voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. De warmteweerstand van de gevel moet minimaal 2,5 m2.K/W bedragen. Voor de meeste isolatiematerialen komt dit neer op een laag van minimaal acht centimeter in een gangbare constructie (afgewerkte binnenmuur, spouw, buitenmuur). Het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen gaat uit van een warmteweerstand van drie m2.K/W (tien centimeter dikte van de meeste isolatiematerialen) als standaardmaatregel.

Voor- en nadelen isolatiesoorten

Algemeen
Het isoleren van bestaande buitenmuren leidt tot een behoorlijke energiebesparing, en dat is gunstig voor het milieu en uw portemonnee. U moet natuurlijk wel eerst een investering doen. De terugverdientijd varieert van ongeveer drie jaar (in geval van spouwmuurisolatie) tot meer dan tien jaar (in geval van het isoleren van de buitenzijde van de muur). De investering draagt ook bij aan de waardevermeerdering van uw huis.
Het isoleren van uw buitenmuren verhoogt het comfort van uw woning. U heeft minder last van een koude uitstraling van de muren. Ook zorgt het voor minder geluidsoverlast van buiten naar binnen.

Isoleren buitengevel, afgewerkt met gevelbekleding
• Deze manier levert een energiebesparing op van 11 m3 gas per vierkante meter per jaar, afhankelijk van de isolatiewaarde van het materiaal.
• De kans op vochtproblemen is klein, mits uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf.
• Uw gevel is aan de buitenzijde geheel gerenoveerd.
• Het uiterlijk van de woning verandert. Dat kan een probleem zijn bij monumentale panden, voorgevels van rijtjeswoningen en twee-onder-één-kap woningen. Na-isoleren van de zijgevel of de achtergevel is in deze gevallen vaak wel mogelijk.
• U heeft een vergunning van de gemeente nodig.
• Deze manier van gevelisolatie vergt een hoge investering. De terugverdientijd is tien jaar.

Isoleren bestaande spouw
• Deze manier levert een energiebesparing op van negen tot 11 m3 gas per vierkante meter per jaar.
• In het verleden zijn fouten gemaakt bij het na-isoleren van spouwmuren, waardoor vochtproblemen ontstonden. Tegenwoordig is de kans op vochtproblemen klein, mits u de klus laat uitvoeren een gecertificeerd bedrijf.
• Het uiterlijk van de woning verandert niet.
• Deze manier van gevelisolatie is in verhouding goedkoop. De terugverdientijd is ongeveer drie jaar.

Isoleren binnenzijde gevel met voorzetwand
• Deze manier levert een energiebesparing op van 10m3 gas per vierkante meter per jaar, afhankelijk van de isolatiewaarde van het materiaal.
• De besparing is wat minder dan bij het isoleren van de buitengevel, omdat er aan de binnenzijde meer obstakels zijn (bijvoorbeeld binnenmuren) die niet gemakkelijk mee geïsoleerd kunnen worden.
• Er is kans op vochtproblemen bij de aansluiting op de binnenmuur, de vloer en het plafond. Raadpleeg een deskundige over de concrete risico's.
• Vaak zijn aanpassingen van elektra (denk aan wandcontactdozen) noodzakelijk.
• Hinder van werkzaamheden in huis.
• U kunt de isolatie zelf aan de binnenzijde aanbrengen, of dit laten doen door een bouwbedrijf.
• Lage investering en terugverdientijd van drie jaar als u de voorzetwand met isolatie zelf aanbrengt.
• Hoge investering en terugverdientijd van meer dan tien jaar als u de voorzetwand met isolatie laat aanbrengen.
• Het uiterlijk van de buitengevel verandert niet.

Kosten en besparingen

Met het na-isoleren van uw gevel kunt u veel besparen. Spouwmuurisolatie biedt de meest gunstige verhouding tussen kosten en baten.

Type na-isolatie van de gevel Kosten / m2 (uitbesteed tenzij anders vermeld) Gasbesparing / m2 per jaar (en in €) Terugverdientijd (jaar)
Buitenzijde R=1,3 € 112 11 m3 € 6,71- 17
Buitenzijde R=2,5 € 142 13 m3 € 7,93- 18
Spouwmuur R=1,3 € 18 9 m3 € 5,49- 3
Voorzetwand R=1,3 € 80 9 m3 € 5,49- 14,5
Voorzetwand R=2,5 € 89 11,5 m3 € 7,01- 13
Voorzetwand R=1,3 € 18 (doe het zelf) 9 m3€ 5,49- 3
Voorzetwand R=2,5 € 20 (doe het zelf) 11,5 m3 € 7,01- 3

Toelichting
De kosten zijn een indicatie. De werkelijke kosten zijn sterk afhankelijk van het gewenste afwerkingniveau. De besparing is berekend bij gasprijs van 0,61 euro / m3 (prijspeil 2009).
De besparing hangt ook af van uw stookgedrag. Als u bijna nooit thuis bent en een lage binnentemperatuur aanhoudt, dan bespaart u minder in vergelijking met veel thuis zijn en warmer stoken. Bij berekeningen is uitgegaan van een gemiddelde aanwezigheid en een gemiddelde stooktemperatuur.

Meer tips

Isoleren en ventileren horen bij elkaar. Zorg voor een goed werkend ventilatiesysteem in uw huis. Gevelisolatie sluit namelijk kieren af die in een ongeïsoleerd huis voor een deel van de ventilatie en afvoer van vochtige lucht zorgen. Zie: Vocht en ventilatie
• De isolatiewaarde (R-waarde) van materiaal staat in de technische informatiebladen van de fabrikant, op de verpakking en/of op het materiaal.
• Het is erg belangrijk het isolatiemateriaal zorgvuldig aan te brengen. Isolatieplaten en dekens goed op maat maken en aan laten sluiten. Alleen zo bespaart u optimaal energie.
• Denk ook aan het dichten van eventuele naden en voegen tussen muur en kozijnen.
• Zorg dat het voegwerk, het dak en de goten in orde zijn om te voorkomen dat regenwater in de spouw loopt.
• Bij isolatie aan de binnenzijde van de gevel kan het handig zijn een materiaal te kiezen dat bij een geringe dikte toch voldoende isoleert. Dit is makkelijker aan te brengen bij de kozijnen. Het ruimteverlies is dan ook iets minder.
• Bij het isoleren van de binnenzijde van de gevel kan het nodig zijn om het isolatiemateriaal te voorzien van een dampremmende laag, om te voorkomen dat het isolatiemateriaal permanent vochtig en de constructie aangetast wordt. Vaak zit er op isolatiemateriaal al een dampremmende laag. De dampremmende laag moet altijd naar de warme kant gericht zijn.
• Naden dichten met (alu)tape.
• Werk ventilatieopeningen af met gaas of roosters, zodat muizen geen kans krijgen.
• Pleisterwerk op de buitenzijde van de gevel vereist enig onderhoud. Werk beschadigingen bij.
• Gebruik een minerale muurverf, die is damp-open (laat de muur ademen) en milieuvriendelijk.