Warmtepomp

Duurzaam verwarmen én koelen van uw woning kan met een warmtepompsysteem. Een stappenplan helpt u op weg bij de voorbereidingen voor de aanleg.

Of u nu in een nieuw huis of in een bestaand huis gaat wonen: de aanleg van een verwarmingssysteem met warmtepomp vergt een grondige voorbereiding. Zoek uit wat precies geschikt is voor uw woning, welke vergunningen u nodig heeft en maak dan pas een keuze. Ook gespecialiseerde installateurs kunnen helpen.

Oriëntatie
Allereerst is het belangrijk dat u zich goed oriënteert. Zo bent u goed voorbereid op een gesprek met de aannemer. Onderaan vindt u verwijzingen naar bedrijven.

Voorbereiding warmtepomp aanleggen

Overleg met uw aannemer of adviseur
Bespreek met degenen die direct bij de bouw zijn betrokken of zij mogelijkheden zien om een warmtepomp met Lage Temperatuur Verwarming in uw woning toe te passen. Raadpleeg een adviseur die zich heeft gespecialiseerd in duurzame energie. Zie voor meer informatie ook Radiator of LTV.

Raadpleeg potentiële leveranciers
Het is verstandig om contact op te nemen met installateurs én met fabrikanten of importeurs van warmtepompen. Zij kunnen u op basis van uw eisen en wensen een voorstel doen. Let bij de beoordeling van de voorstellen onder meer op:
• Compleetheid van het systeem (bron, warmtepomp, ltv systeem, regeling)
• Geschat energiegebruik in de nieuwe situatie, eventueel nodige veranderingen in uw elektrische installatie en de kosten daarvan
• Garanties
• Onderhoud

Zorg er verder voor dat één partij het complete klimaatsysteem (bron, afgifte, pomp en ventilatie) ontwerpt en uitvoert.

Vergunningen

Afhankelijk van het soort bronsysteem kan een bepaalde vergunning nodig zijn: • Er is geen vergunning nodig voor een warmtepompboiler die warmte terugwint uit ventilatielucht.
• Om aan de buitenkant van een huis een lucht-warmtewisselaar te plaatsen voor een warmtepompboiler, heeft u een bouwvergunning nodig of alleen melding bij de gemeente; dat hangt af van de plaats op het dak of aan de gevel. Vraag de gemeentelijke Dienst Bouw- en Woningtoezicht om meer informatie.
• Kleine gesloten bronsystemen voor individuele woningen kunt u zonder vergunning plaatsen. Het ministerie van VROM bereidt wel regels voor, maar deze gaan waarschijnlijk pas over enkele jaren in.
• Voor open bronsystemen, meestal grotere systemen voor bedrijven of wijken, is een vergunning nodig van de provincie, in het kader van de Grondwaterwet.

Aandachtspunten bij aanleg warmtepomp

Een warmtepomp is een redelijk groot apparaat, vergelijkbaar met een tweedeurs koelkast. De aanleg van een warmtepompsysteem dat gebruik maakt van bodemwarmte, komt overeen met een behoorlijk ingrijpende verbouwing en is daarom niet erg geschikt voor een bestaande woning.

Voorkom geluidsoverlast
Houd er ook rekening mee dat een warmtepomp geluid maakt. Het is raadzaam om de warmtepomp te plaatsen in een goed afgesloten ruimte en het systeem met flexibele slangen aan te sluiten op de vloerverwarming.

Na de opdracht

Heeft u een opdracht voor plaatsing van een warmtepomp verstrekt, let dan op de volgende punten:

Afspraken
Let er tijdens de uitvoering goed op of alles conform de afspraken wordt uitgevoerd. Spreek zonodig de contactpersoon hierover aan.

Oplevering
Ga bij oplevering na of alle systemen goed werken. Laat de installateur bij oplevering én enkele weken daarna de installatie controleren.

Onderhoud
Sluit een onderhoudscontract af met het bedrijf dat het warmtepompsysteem heeft geïnstalleerd. Let daarbij onder meer op de volgende punten:
• jaarlijkse kosten;
• responstijden bij storingen;
• mogelijkheden om storingen op afstand te analyseren, en te verhelpen.