Zonneboiler

Een zonneboiler bespaart bijna de helft van de energie(kosten) voor warm water. Water verwarmen met zonne-energie voorkomt dus veel CO2-uitstoot. De kosten van een zonneboiler zijn hoog, maar de landelijke subsidieregeling maakt aanschaf wat aantrekkelijker.

Wilt u weten welk type zonneboiler voor u een slimme keuze is? Kijk dan op Zonneboiler kiezen.

Tips

Wilt u zo veel mogelijk gebruik maken van zonnewarmte? Stap dan 's avonds na een heldere dag onder de douche of in bad. Dan heeft u weinig tot geen energiekosten voor naverwarming met het warmwatertoestel.
Het is gunstig om een zonneboiler te combineren met een hot-fill wasmachine. Zo maakt u meer gebruik van door de zon verwarmd water. Zie voor meer informatie: Wasmachine.

Let op
Lichtinval en opbrengst van zonne-energie variëren nogal door heel Europa. Berekeningen van Milieu Centraal gelden alleen voor Nederland. Wilt u in een ander land een zonneboiler installeren, informeer dan ter plaatse (of op internet) naar de opbrengstcijfers.

Zonneboiler kopen: subsidie

Subsidie & terugverdienen
Met een zonneboiler bespaart u flink op de energiekosten, maar uitgaande van enkel de huidige energieprijzen, duurt het zeker de hele levensduur (twintig jaar) om de aanschafkosten via de energiebesparing terug te verdienen. Daarom is het goed nieuws dat de Subsidieregeling Duurzame warmte is gestart.

De subsidiepot bevat 62 miljoen euro, goed voor 55.000 zonneboilers, zevenduizend warmtepompen en tienduizend micro-warmte-kracht-koppeling. Particulieren, de non-profit sector en investeerders in woningen kunnen subsidie aanvragen.

Huur & lease
Huur of lease voorkomt dat u in één keer flink moet investeren. Veel energiebedrijven en verhuurorganisaties verhuren zonneboilers. Dat kan al vanaf 12,50 euro per maand met een kleine collector van 2,2 m2. U bespaart daarmee jaarlijks ongeveer tachtig euro aan energiekosten.
Eenzelfde installatie kunt u ook leasen voor 44,50 euro per maand, gedurende zestig maanden. Aan het einde van die periode bent u eigenaar, en heeft u zes procent rente betaald op het aankoopbedrag.

Aanschafprijs
De prijs van een zonneboiler ligt tussen 2.000 en 4.000 euro, afhankelijk van het type en het gewenste comfort, zoals het aantal plaatsen in huis waar u gelijktijdig (veel) warm water wilt kunnen tappen. Als u een nieuw warmwatertoestel aanschaft én een zonneboiler wilt kopen, komen de aanschafkosten dus bovenop de prijs van een warmwatertoestel.
Voor een zonneboilercombi (die ook voor woningverwarming zorgt) betaalt u iets meer. Aanschafprijzen variëren tussen 3.000 en 5.000 euro. Lees meer hierover op Zonneboilercombi.

Energiebesparing
Een standaard zonneboiler bespaart circa 45 procent van het energieverbruik voor warm kraanwater, en dus 45 procent van dit deel van de energiekosten. Een zonneboilercombi bespaart via verlaging van stookkosten nog vijf procent meer gas.

Een gemiddeld huishouden met een standaard zonneboiler bespaart ongeveer 170 m3 aardgas, of 119 euro. Als de zonneboiler geen gasketel maar een elektrische boiler vervangt, dan is de gemiddelde besparing groter, namelijk zo'n achthonderd kWh, of ruim 192 euro per jaar (prijspeil 2009).

Zonneboiler vermindert CO2

Met een zonneboiler stookt een huishouden bijna de helft minder aardgas voor waterverwarming. Dat betekent een structurele verlaging van de CO2-uitstoot. Aangezien zonlicht niet op raakt, en bij gebruik van de zonneboiler dus nauwelijks CO2 vrijkomt, zijn zonneboilers duurzaam.
De besparing op CO2 door een zonneboiler, is gemiddeld 287 kilogram per jaar. Daarbij is rekening gehouden met broeikasgas dat vrijkomt door de pomp waarmee de boiler water rondpompt. Die werkt weliswaar op elektriciteit, en stoot dus ter plaatse geen CO2 uit. Maar kooldioxide dat ontstaat bij de productie van de elektriciteit telt natuurlijk wel mee.
In 2006 zorgden ongeveer honderdduizend zonneboilers in Nederland voor warm water bij particulieren. Daardoor is in dat jaar 17,5 miljoen kubieke meter aardgas bespaard - dat komt overeen met het gasverbruik van tienduizend huishoudens.

Netto milieuwinst
De productie van de boiler zelf kan (nog) niet plaatsvinden zonder fossiele brandstoffen. Toch weegt dit verbruik niet op tegen de hoeveelheid energie uit fossiele brandstoffen die de boiler bespaart. In één jaar tijd produceert een standaard zonneboiler namelijk net zoveel energie als er nodig was om het apparaat te maken. Vanaf dat moment heeft de boiler zijn fossiele brandstofkosten 'terugverdiend'. De rest van de levensduur - nog zeker veertien jaar - telt elke kubieke meter gas die de boiler uitspaart, als netto milieuwinst.

Kiezen uit zonneboilers
Er zijn vier soorten zonneboilers: de zonneboilercombi, de standaard zonneboiler, de cv-zonneboiler en de compactzonneboiler. De verschillen zitten vooral in de inhoud van de boiler, en in de naverwarmer die past bij de installatie. De naverwarmer is de ketel die geschikt is om bij te warmen als de zon onvoldoende warmte oplevert, of als er veel warm water nodig is.
Of een zonneboiler voor uw huishouden een slimme keuze is, hangt af van het aantal personen in huis, hoeveel warm water u dagelijks gebruikt, en de beschikbare ruimte voor een voorraadvat. Natuurlijk moet ook het dak van de woning geschikt zijn voor een zonnecollector.

Gratis advies
Op Zonneboiler kiezen krijgt u gratis advies op maat en meer informatie over de verschillende typen zonneboilers. Voor meer informatie over zonneboilers die ook zorgen voor woningverwarming, kunt u terecht op Zonneboilercombi.

Zo werken zonneboilers

Een zonnecollector haalt warmte uit zonlicht en verwarmt daarmee kraanwater. Daarom heet een zonneboiler ook wel een zonthermisch systeem. Standaard onderdelen van een zonneboiler zijn een collector (met een oppervlak tussen 2,2 en 5,4 m2), een voorraadvat (met 80 tot 240 liter water), een pomp, temperatuursensoren en een naverwarmer.

Het meest opvallend zijn de donkergekleurde zonnecollectoren op het dak. Die vangen zonlicht op en geven de zonnewarmte af aan een vloeistof (meestal water met antivries). Via een aparte leiding gaat die vloeistof van de collector naar de boiler. De leiding loopt door het voorraadvat en geeft zijn warmte af aan het kraanwater dat daarin zit.

Bijstoken?
Als in huis een warmwaterkraan open gaat, stroomt het opgewarmde water naar de kraan, via de naverwarmer. Meestal is dat een CV-ketel. Die stookt het water in de boiler zonodig op tot minimaal 60 graden Celsius, als de zonnecollector dat niet haalt. Voor uw gezondheid is die temperatuur noodzakelijk: in (stilstaand) water van tussen 25 en 60 graden Celsius floreert de Legionella bacterie. Die kan levensgevaarlijke longontsteking veroorzaken. Lees meer hierover op Voorkom Legionella.

Bevriezing en oververhitting
De pomp komt in actie als sensoren aangeven dat de temperatuur van de collector hoger is dan die in de boiler. De vloeistof in de collector gaat dan circuleren, zodat die warmte gaat afgeven aan water in de boiler. De pomp slaat af als de temperatuur in de boiler hoger is dan in de collector (maximaal 90 graden). De temperatuursensors voorkomen zo ook bevriezing en oververhitting.

Prijskaartje warm water

De kosten voor het opwarmen van een m3 water zitten in het gasverbruik en de afschrijving van het toestel voor warm water. Aangezien een zonneboiler flinke aanschafkosten heeft, verwacht je hogere kosten voor warm water. Dat is slechts ten dele waar: omdat een zonneboiler het gasverbruik met 45 procent verlaagt, speelt een gemiddeld huishouden met zonneboiler quitte.

Het kost een gemiddeld huishouden (2,3 personen) met een zonneboiler en warmwatertoestel op gas als naverwarmer 5,45 euro om een m3 kraanwater op te warmen (berekend bij gemiddeld verbruik van 48 m3 warm water per jaar). Zonder zonneboiler betaalt zo'n gezin met eenzelfde gastoestel 5,40 euro.

Zonneboiler kan winst opleveren
Bij een groter huishouden pakt de berekening gunstiger uit. Met vier personen in huis gaat het warmwaterverbruik omhoog (83 m3), en evenredig het gasverbruik. De kosten voor een zonneboiler blijven gelijk. In het gezin met zonneboiler, worden de kosten daarvoor echter verdeeld over meer warm water. Een gezin met vier personen en een toestel op gas betaalt daardoor nog steeds 5,40 euro voor het opwarmen van een m3 water. Terwijl die kosten in een soortgelijk huishouden met zonneboiler dalen naar 4,80 euro. Over de hele levensduur van de zonneboiler (twintig jaar) gemeten heeft dit huishouden een winst van bijna duizend euro.

HR in huis?
Hebt u een Hoog Rendementcombiketel in huis met Gaskeur CW, of met Gaskeur CW en HRww? Dan bespaart u met een zonneboiler minder gas omdat uw toestel al erg efficiënt is. De kosten voor warm water met een zonneboiler, zijn dan hoger.

Hogere energieprijs niet meegerekend
Bij de berekeningen is trouwens geen rekening gehouden met eventuele toekomstige stijgingen van energieprijzen. Als de gasprijs stijgt, bespaart een zonneboiler relatief meer op uw energiekosten, waardoor investering in een zonneboiler meer de moeite waard wordt.

Keurmerk zonneboiler

Zonneboilers die goedgekeurd zijn door de Stichting Energie Prestatie Keur mogen het Zonnekeur keurmerk voeren. Lees meer hierover op Keurmerk duurzame energie.
Zonnekeur

Alle gastoestellen met het NZ-label kunt u combineren met een zonneboiler. Zulke ketels zijn geschikt als naverwarmer, om het water bij te stoken als de zonnecollectoren te weinig (voldoende warm) water oplevert. Meer weten? Kijk op Keurmerk gastoestellen.
Gaskeur